INFOPLAZA RAIL

Werkbaarheidsvensters voor het spoor


De dienstregeling op het spoor is gevoelig voor de invloed van het weer. Dat komt onder andere door de hoge intensiteit op het spoor. Tijdige en accurate informatie van het weer is cruciaal om de doorstroom op het spoor en de veiligheid en comfort van reizigers te garanderen.

Infoplaza werkt voor alle stakeholders op het spoor en brengt de voor hen relevante weersinvloeden in kaart in een helder dashboard. Zo wordt het risico voor ieder baanvak, treinnummer of perron inzichtelijk gemaakt met het verkeerslichtprincipe groen, geel of rood. Gebruikers kunnen hier snel op anticiperen en verstoringen in de dienstregeling voorkomen.

Van weer naar besluit


Wij zijn expert in het weer. Samen met onze klanten gaan wij een stap verder. Met expertmodellen berekenen wij de invloed van het weer op het spoor, zodat onze klanten het weer direct kunnen vertalen naar hun procedures.

Zo berekenen we bijvoorbeeld de condities voor gladde sporen, veroorzaakt door natte bladeren die vastkleven aan het spoor. En het risico op rijpafzetting op de bovenleiding. De kans dat er condensatiegladheid optreedt op een perron en de kans op spoorspattingen bij hoge temperaturen.

Allemaal met het doel onze klant snel te laten beslissen; “waar op het spoor treedt er een risico op en wat is de invloed op de dienstregeling”.

rail
  • Advisering bij procedures op basis van het weer
  • Online Dashboard met uw risico’s en werkbaarheidsvensters
  • Expertmodellen om uw beslissing te ondersteunen
  • Dagelijkse berichtgeving per e-mail
  • Notificaties op basis van overschrijdingen
  • Bewaking van het weer door de meteoroloog
  • Datakoppelingen om uw mensen te ondersteunen

Voor alle weersinvloeden hebben we samen met onze klanten risicogrenzen bepaald en vertaald naar beslissingsprocedures. Het dashboard geeft niet alleen inzicht in het weer, maar is beslissingsondersteunend.


Graag persoonlijk advies?Bel ons, 085 - 21 03 008


Na ontvangst van uw vraag, doen wij ons best uiterlijk binnen
één werkdag contact met u op te nemen.