Metocean dataen modelleren


Naast het gebruik van algemeen beschikbare wind-, golf- en stromingsdata maken we ook gebruik van onze eigen modelleringscapaciteit. De volgende modellen worden dagelijks door ons toegepast om forecast en hindcast diensten te leveren:

 • Diep water golfmodel – WAVEWATCH III
 • Ondiepwater golf modellen – SWAN en SWRT
 • Getijdemodellen
 • Fijne resolutie atmosferisch model – WRF (Weather Research and Forecast model)

Meerjarige datasets zijn direct beschikbaar uit historische simulaties (hindcasts) die wereldwijd beschikbaar zijn. Waar nodig of gewenst kunnen er op basis van de behoefte van de klant ook nieuwe model grids worden opgezet, bijvoorbeeld om het detailniveau waarop data beschikbaar is verder te verfijnen.

Met tientallen jaren ervaring in het produceren van hoogwaardige metocean-datasets zijn wij een voorkeursleverancier voor het verstrekken van weer gerelateerde planningsinformatie voor veel van onze klanten.

Offshore operatieen reisplanning


We onderhouden wereldwijde archieven van gemodelleerde en waargenomen historische data. Deze data wordt niet alleen gebruikt voor het plannen van maritieme operaties maar ook bij het ontwerpen van bv. maritieme infrastructuur.

Daarnaast bieden we metocean consultancy diensten aan ten behoeve van budget- en projectplanning en ontwerptoepassingen:

 • Waveclimate.com
  Gebruik makend van gevalideerde datasets biedt Waveclimate.com snelle toegang tot wind- en golfgegevens en klimaatstatistieken voor offshore en kustgebieden wereldwijd.
 • Ambiente Metocean Klimaatstatistieken
  Illustreert het algemene offshore klimaat voor een bepaalde locatie in gemakkelijk te interpreteren tabellen, figuren en grafieken. Doorgaans wordt deze benadering geselecteerd wanneer een project relatief eenvoudig is of wanneer slechts een eerste beoordeling van de lokale omstandigheden nodig is.
 • Metocean persistentie analyse
  Geeft inzicht in hoe vaak geschikte weather windows voorkomen op basis van door de klant gedefinieerde operationele limieten. Een persistentie analyse is in feite een puntenmethodiek waarbij geschikte weather windows in een historische dataset worden geïdentificeerd en geteld.
 • Projectduur Simulatie
  Berekent de verwachte duur van een project op basis van operationele limieten per fase van het project en de daarbij horende tijdvereisten van de verschillende fasen van het project, evenals de Metocean omstandigheden op de locatie.
 • Extreem Klimaat informatie
  Geeft informatie over de waarschijnlijkheid van extreme weersomstandigheden (bv.  tropische stormen) en de extreme waarden die daarmee samenhangen.

Historische weerdata kan worden beschouwd als de beste bron van informatie voor het plannen van toekomstige operaties

Graag persoonlijk advies?Bel ons, 085 - 21 03 008


Na ontvangst van uw vraag, doen wij ons best uiterlijk binnen één werkdag contact met u op te nemen.