English version ukvlag

Over de websites van Infoplaza BV

De bepalingen zoals weergegeven in deze tekst zijn van toepassing op alle pagina’s van www.infoplaza.nl en gelieerde website zoals (maar niet beperkt tot) www.weerplaza.nl, www.verkeerplaza.nlwww.ovplaza.nl, www.weersverwachting.nl, www.weersvoorspelling.nl, www.moopmobility.nl, www.meteoplaza.com en diverse Apps zoals (maar niet beperkt tot), Weerplaza, Verkeerplaza, OVplaza, BuienalarmPro, OnweeralarmPro en Meteoplaza.

Privacyverklaring

Hoewel in beperkte mate, vraagt Infoplaza voor sommige diensten persoongebonden informatie om de diensten verder te verpersoonlijken. U bent dit niet verplicht. We bieden deze mogelijkheid voor uw gemak. We doen dit ten dele door u actief om informatie te vragen en deels door het wegschrijven van cookies op uw pc. Zo weten wij de volgende keer dat u inlogt bijvoorbeeld voor welke locatie u de weersverwachting wilt zien, dit wordt dan direct getoond (lees alles over ons cookiebeleid). Voor zover wij u om persoonsgebonden informatie vragen, kunnen we u aangeven dat we zeer zorgvuldig omgaan met het beheer van onze systemen. Wij zijn van mening dat onze systemen altijd goed moeten functioneren en dat u uw informatie moet kunnen bereiken. Ook besteden wij veel zorg aan back-ups, zodat bij eventuele storingen de informatie weer kan worden hersteld.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze sites zijn social buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze websites, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Disclaimer

Infoplaza BV (hierna te noemen Infoplaza) verleent u hierbij toegang tot haar websites en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Infoplaza behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op onze websites en apps is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Infoplaza.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De weersinformatie op onze website wordt verstrekt door Infoplaza BV. Ondanks het gebruik van de meest geavanceerde weermodellen en kwalitatieve bronnen, brengt een weersverwachting een bepaald risico op onnauwkeurigheid met zich mee. Onbekende factoren kunnen verschillen veroorzaken tussen de weersverwachtingen en de daadwerkelijke weerssituatie. Daarom verzoeken we de informatie uitsluitend te gebruiken ter raadpleging en besluit u uiteindelijk helemaal zelf welke actie ondernomen moet worden. We wijzen u er eveneens op dat het uw eigen verantwoordelijkheid blijft om op alle potentiële (weer)risico’s te zijn voorbereid. Bijvoorbeeld door u te informeren over actuele weersomstandigheden en hiernaar te handelen.

De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Infoplaza.

In het bijzonder zijn alle prijzen die Infoplaza op haar websites plaatst onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende onze informatie liggen bij Infoplaza. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Infoplaza niet toegestaan.

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Infoplaza content aanbiedt. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Slotopmerking

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. We mogen de inhoud van deze verklaringen altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.