De winter staat weer voor de deur. Vorst en sneeuw hebben we afgelopen oktobermaand niet gehad, maar in eerdere jaren is dat al weleens gebeurd. Nu de dagen snel korter worden, neemt de kans op koude nachten en winterse neerslag allengs toe. Infoplaza en haar klanten zijn er klaar voor.

Infoplaza houdt zich elke winter bezig met de bestrijding van gladheid. Fysiek doen we natuurlijk niets, maar onze weersinformatie is wel van cruciaal belang. Daarbij gaat het niet alleen om de bekende wegen en fietspaden van provincies en gemeenten, maar ook om locaties waar je misschien niet direct aan denkt, zoals de perrons van treinstations (meer over RailSupport), kazerneterreinen en locaties van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht (lees ons artikel over gladheidbewaking voor Defensie). Met de juiste weersinformatie in combinatie met informatie van de wegen is Infoplaza in staat om gedetailleerd aan te geven waar en wanneer er gestrooid moet worden.

Weermodel met veel detail

De basis voor een goed advies is kennis; kennis van de meteorologische processen die bij de vorming van gladheid een rol spelen en kennis van de locatie waarvoor de verwachting gemaakt wordt. Om met het laatste te beginnen: de wegdeksituatie laat van plek tot plek grote verschillen zien. Is het een open gebied of bebost, midden in de (warme) stad of op het platteland, betreft het een klinkerweg of ZOAB, ligt er water dichtbij of juist niet, is het een wegdek dat ‘zweeft’ zoals bijvoorbeeld een brug? En wat ligt er onder de bestrating; een dikke laag wit zand, of gemalen stenen, of is het grondwater dicht bij het oppervlak? Al deze vragen moeten beantwoord worden om überhaupt een goede verwachting te kunnen maken. Infoplaza verzamelt deze informatie en per verwachtingslocatie wordt deze kennis toegevoegd aan het model dat de wegdektemperatuur uitrekent. Daarnaast is uiteraard een goede weersverwachting nodig. Met de door Infoplaza zelf ontwikkelde weercomputer, waarin de kracht van vele afzonderlijke weermodellen wordt gebundeld en daarna gecombineerd met de kennis en ervaring van de meteoroloog, is ook dat puzzelstukje keurig op zijn plaats gelegd.

Een passend en overzichtelijk advies

Met het fundament goed op orde komen de wensen van de klant in beeld. Wanneer wil hij/zij geadviseerd worden? Hoeveel tijd heeft de klant aan voorbereiding nodig om de strooiwagens de weg op te krijgen en al zijn wegen en fietspaden te behandelen met het gewenste strooimiddel? De logistieke uitvoering van de klant is cruciaal in het opzetten van ons advies. Nu nachtrust steeds meer onderdeel wordt van goed personeelsmanagement veranderen de tijden waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor het bestrijden van gladheid. Kan er ’s avonds al gestrooid worden om gladheid de volgende ochtend te voorkomen? De meteorologen van Infoplaza nemen al deze uitgangspunten mee om tot een passend advies te komen.

Met één blik zien of er kans is op gladheid voor uw gebied

In vrijwel alle services die Infoplaza aanbiedt, is de visualisatie van het advies een belangrijk discussiepunt. Met één blik moet de klant kunnen zien of de weersituatie gevolgen heeft voor zijn operatie of niet. Staat alles op groen, dan kan de website meteen weer gesloten worden. Verschijnen er andere kleuren, dan is actie mogelijk wel vereist. Infoplaza heeft daarbij als doel dat de gebruiker van de website binnen twee klikken te weten komt, waarom er een bepaald advies wordt afgegeven (wat is er meteorologisch gezien aan de hand) en bovendien wat de gevolgen hiervan zijn voor zijn operatie (hoe laat moet de klant maatregelen nemen en welke zijn dat).

Gladheidsupport van Infoplaza maakt beslissen eenvoudig voor gladheidbestrijders!

Om een online dashboard te maken die zo bondig zoveel informatie bevat, is goede samenwerking nodig met de klanten. Infoplaza heeft de afgelopen jaren met veel partijen in de gladheidsmarkt gesproken en kreeg daardoor veel informatie over het reilen en zeilen. Door al die informatie te bundelen waren we in staat om een hoogwaardige onlineservice op te zetten met een optimale ‘user interface’. Deze is responsive kan zowel via de smartphone, tablet als desktop worden bekeken.

Wat ons betreft, mag de winter dus losbarsten.


Meer weten over onze oplossingen en gladheidbewaking?

Lees verder! Neem contact op