Met ingang van 1 november bewaken de meteorologen van Infoplaza de gladheid op alle 100 defensieterreinen in Nederland. Bij gladheid worden de aannemers in 10 regio’s gewaarschuwd, zodat zij een preventieve actie kunnen opstarten.

Het Rijksvastgoedbedrijf, verantwoordelijk voor het vastgoed van Rijksobjecten, stuurt de gladheidbestrijding op defensie objecten sinds enkele jaren centraal aan. Voor het meteorologische gedeelte doen zij een beroep op de weerexperts van Infoplaza. Het contract voor de gladheidbewaking is voor 2 jaar gegund aan Infoplaza.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat hierbij gebruik maken van GladheidSupport, een dashboard dat eenvoudig inzicht geeft in de te verwachten gladheid. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met heldere gladheidscodes per regio en ook per locatie. De regionale aannemer kan daarmee snel zien of de gehele regio moet worden gestrooid of dat de gladheid slechts erg lokaal optreedt.

gladheidsupportDe meteorologen van Infoplaza controleren de verwachtingen en zorgen voor de juiste conclusies in het dashboard. Uiteraard wordt er proactief gewaarschuwd op het moment dat er gladheid wordt verwacht of zich onverwachte situaties voordoen. De aannemers krijgen dagelijks een advies omtrent de in te zetten actie en dit wordt 24/7 vanuit de weerkamer bewaakt. Met gladheidbewaking van Infoplaza wordt gewerkt aan het doel om de komende jaren optimaal en kostenbewust te kunnen strooien door de inzet van innovatieve modellen en expertise.


Meer weten over onze oplossingen en gladheidbewaking?

Lees verder! Neem contact op