Sinds twee en een half jaar waakt Infoplaza over alle weersinvloeden op het Nederlandse spoor. In opdracht van ProRail hebben wij een dashboard gemaakt dat alle invloeden van het weer op de dienstregeling inzichtelijk maakt.

Zo kan ProRail tijdig adequate voorzorgsmaatregelen nemen of indien nodig de dienstregeling aanpassen. Hierbij is intensief contact tussen het Operationeel Controle Centrum (OCCR) en de meteoroloog. De meteoroloog waarschuwt onder andere bij sneeuw of ijzel, mist, onweer, ijsaanzetting op de bovenleiding, gladheid op de NS Stations en bij gladde sporen. De laatste jaren zorgen weersomstandigheden minder vaak voor een ontregeling van de dienstverlening, aldus ProRail (lees meer).

Waarom bladeren op het spoor de treindienst ontregelen

De spoorstaaf kan in het najaar glad worden door vallende bladeren die op het spoor terecht komen. Bij veel wind en een vochtige weersituatie (regen of mist bijvoorbeeld) komen er grote hoeveelheden bladeren op het spoor, die door het vocht vastplakken aan het spoor. Deze blaadjes worden vastgereden door het treinverkeer en vormen een dun laagje bladerpulp, dat in combinatie met het vocht een spekgladde laag vormt. Het gevolg van dit gladde spoor is het doorslippen van de wielen bij het optrekken en remmen van de treinen. Dit veroorzaakt ongelijke slijtage aan de wielen (vierkante wielen), wat schade kan veroorzaken aan de trein en het spoor. Bovendien brengt het hoge kosten met zich mee voor het herstellen van de wielen. In onderstaande video wordt dit in detail uitgelegd.

Om gladde sporen te voorkomen wordt onder andere een gel met een mengsel van zand en metaaldeeltjes op het spoor aangebracht. De druk van de wielen maakt de gladde laag dan kapot. Om doorslippen of ook wel vierkante wielen te voorkomen, moeten treinmachinisten bij gladde sporen rustiger optrekken en remmen. Door de hoge intensiteit op het Nederlandse spoor – wel 120 treinbewegingen per uur op knooppunt Utrecht – kan dat snel leiden tot vertragingen.

Hoe Infoplaza ondersteuning biedt aan ProRail

Infoplaza berekent per spoorbaan de kans op gladde sporen door bladval. Hiervoor heeft Infoplaza naast de vele weermodellen die worden ingezet een speciaal ‘bladvalmodel’ ontwikkeld. Hierin wordt op basis van het weer en de seizoensinvloed berekend of bladeren gaan vallen en of deze in combinatie van het aanwezige vocht gladheid kunnen veroorzaken. Door lokale weersinvloeden kan dit verschillen per traject. Bovendien wordt op basis van een hoge resolutie geo-database ook meegewogen of er überhaupt bomen in de buurt van het spoor staan. Zonder bomen… geen gladde sporen! In het dashboard voor ProRail wordt dit tot 8 dagen vooruit gevisualiseerd, zodat het OCCR tijdig de juiste maatregelen kan treffen.

Het bladvalmodel is door Infoplaza in de afgelopen jaren in huis ontwikkeld om ProRail op de juiste wijze te kunnen ondersteunen in het voorkomen van gladde sporen. Het lokale karakter van de data in dit dashboard biedt ProRail de mogelijkheid om ook lokaal voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals de inzet van geltreinen of de aanpassing van de dienstregeling. Zodoende kunnen kosten worden bespaard en blijft de impact voor de reiziger beperkt. Hierin tonen wij dat we verder gaan dan weersinformatie alleen. Wij betrekken alle elementen die nodig zijn om te komen tot de juiste conclusie. Op maat voor onze klant.


Wilt u weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen?

Lees verder Neem contact op