Voortaan krijgen fietsers sneller en langer groen licht op de kruising Brabantlaan – Gestelseweg in ’s-Hertogenbosch. Het slimme verkeerslicht signaleert naderende fietsers die gebruik maken van de app ‘Schwung’ en reageert daarop met de groentijden zodat fietsers minder vaak hoeven te stoppen.

Schwung – lekker snel door groen

Schwung is een gezamenlijk initiatief van Infoplaza en Vialis. Infoplaza en Vialis hebben al geruime tijd een strategische samenwerking op het gebied van het ontwikkelen van mobiliteitsapps en -diensten. Het is een nauwe samenwerking waarin nieuwe concepten worden uitgewerkt, van idee tot volwaardig product. Eerder werd samen de GoTru functionaliteit ontwikkeld en nu is er Schwung. Deze app biedt de oplossing die ervoor zorgt dat fietsers sneller op hun bestemming zijn met minder stops bij verkeerslichten op hun route. Doordat de fietser middels een smartphone verbonden is met het Schwung systeem kan er gecommuniceerd worden met de verkeerslichten die hij onderweg tegenkomt. De gebruiker wordt bij een bepaald kruispunt gedetecteerd en Schwung doet een aanvraag voor groen op de gewenste richting. De app leert de dagelijkse fietsroutes die een gebruiker aflegt en weet daardoor bij welke richting van het kruispunt de fietser wil oversteken.

Het voordeel voor de fietser is dat deze minder hoeft te wachten en hierdoor sneller op zijn bestemming aankomt met minder ergernis. De fietser kan vaker doorfietsen en krijgt middels de app periodiek inzicht in de door Schwung bespaarde wachttijd en andere interessante kengetallen. Voor de fietser is het vaker kunnen doorfietsen bij verkeerslichten de voornaamste incentive om de app te downloaden. Daarnaast kan met de informatie van de app bekeken worden of de doorstroming bij de kruispunten voor de fietsers verbeterd kan worden. Het gebruik van de Schwung-app is anoniem. De app is niet verbonden met de identiteitsgegevens van de gebruiker, maar wordt puur gebruikt als detectiemiddel.

schwung-route

Floating Cycle Data verschaft mogelijkheden

Door middel van de floating cycle data (FCD) die Schwung genereert wordt inzicht verkregen in de fietsstromen in de gemeente. Deze data wordt door Vialis ontsloten op een kaartbeeld zodat er analyses kunnen worden uitgevoerd die leiden tot een verdere optimalisatie van regelapplicaties maar ook tot een betere afstemming van de infrastructuur op de doelgroep fietsers.

Schwung verovert Nederland

‘s-Hertogenbosch heeft de primeur, want vanaf 8 november kunnen inwoners van deze gemeente gebruik maken van Schwung. Steeds meer gemeenten gaan met Schwung aan de slag om hun fietsers beter te faciliteren; verschillende verkeerslichten worden omgebouwd tot ‘slimme’ verkeerslichten, zodat deze kunnen communiceren met de app. En steeds meer gemeenten hebben interesse om de fietsstromen meer inzichtelijk te maken. Nu Schwung winnaar is geworden van de Smart Mobility Challenge 2017, zal ook voor de gemeente Hilversum een proof of concept worden uitgevoerd.

Schwung is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.


Meer weten over onze mobiliteitsoplossingen?

Lees verder! Neem contact op