We zijn gedreven om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tijdig te leveren om te voldoen aan de behoeften van onze klanten, alsmede aan wettelijke en statutaire vereisten, en om onze processen en systemen voortdurend te verbeteren.

Kwaliteitsmanagement


Om onze klanten een identificeerbare standaard te bieden, is ons kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens de standaard
ISO 9001: 2015, door Det Norske Veritas (DNV), die zich richt op de effectiviteit van de bedrijfsprocessen en klanttevredenheid.

In 2007 bereikten we de eerste certificering van ons kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001: 2008 standaard. Met de succesvolle overgang naar ISO 9001: 2015 in 2018 hebben we een sterkere focus op risicomanagement geïmplementeerd om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Door dit niveau van certificering te behalen, bewijzen we ons vermogen en onze wens om een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem te bieden, terwijl we tegelijkertijd onze producten, diensten en interne processen continue blijven verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks beoordeeld en gecontroleerd door DNV.

De gezondheid, veiligheid en welzijn van onze mensen en stakeholders staan centraal in alles wat we doen

Gezond en Veilig werken


We streven naar goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en om een positieve cultuur van veiligheid, gezondheid en welzijn te bevorderen. Om aan te tonen dat wij ons inzetten voor een goed arbomanagementsysteem, zijn wij sinds 2007 geaccrediteerd voor de internationaal erkende standaard OHSAS 18001. Deze certificering bewijst een systematische aanpak voor het identificeren, beheersen en verminderen van de risico’s verbonden aan gezondheid en veiligheid binnen de werkplek. Ons beleid wordt jaarlijks herzien en gecontroleerd door DNV.

Onze waarden:

  • Naleving van de wet en andere normen die worden vereist door de industrieën waarin wij werken
  • Altijd op een veilige en verantwoorde manier te handelen
  • Geen tolerantie voor onveilige praktijken
  • Aandacht en respect voor iedereen die door ons werk wordt beïnvloed
  • Voortdurende verbetering van ons Gezond en Veilig werken beleid (arbomanagement)

Milieu beleid

Wij voeren onze activiteiten uit op een manier die verenigbaar is met de gebalanceerde sociale, economische en ecologische behoeften van de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. We promoten het milieubewustzijn in het bedrijf, waarbij we de verantwoordelijkheid van elke medewerker benadrukken, evenals de verantwoordelijkheden die van toepassing zijn op onderaannemers, leveranciers en zakelijke partners.