We zijn gedreven om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tijdig te leveren om te voldoen aan de behoeften van onze klanten, alsmede aan wettelijke en statutaire vereisten, en om onze processen en systemen voortdurend te verbeteren.

Kwaliteitsmanagement


Als organisatie die kritische weer, verkeer en ov-informatie verstrekt aan miljoenen gebruikers, is het van groot belang dat onze klanten ons kunnen vertrouwen. Daarom is het kwaliteitsmanagementsysteem van Infoplaza gecertificeerd volgens de normen van de international standaard ISO 9001:2015. Met deze ISO normering bewijzen wij ons vermogen en onze wens om een effectief kwaliteitsmanagementsysteem te bieden dat voldoet aan alle wettelijke regelgeving, terwijl we tegelijkertijd onze producten, diensten en interne processen continue blijven verbeteren. Maar nog belangrijker, in de ISO 9001 staan de behoeften en verwachtingen van onze klanten centraal. Infoplaza zoekt altijd naar oplossingen om klanten te ondersteunen bij het maken van beslissingen en streeft naar duurzame klantrelaties. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks beoordeeld en gecontroleerd door DNV GL.

De gezondheid, veiligheid en welzijn van onze mensen en stakeholders staan centraal in alles wat we doen

Gezond en Veilig werken


Niet alleen onze klanten zijn voor ons belangrijk, maar ook het welzijn en tevredenheid van onze eigen mensen staat hoog in het vaandel. We streven naar goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en een positieve cultuur van veiligheid, gezondheid en welzijn. Om aan te tonen dat wij ons inzetten voor een goed arbomanagementsysteem, zijn wij succesvol geaccrediteerd voor de internationaal erkende normering ISO 45001:2018 (de opvolger van de OSHAS 18001). Deze certificering bewijst een systematische aanpak voor het identificeren, beheersen en verminderen van de risico’s verbonden aan gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Ons beleid wordt jaarlijks herzien en gecontroleerd door DNV GL.

Onze waarden:

  • Naleving van de wet en andere normen die worden vereist door de industrieën waarin wij werken
  • Altijd op een veilige en verantwoorde manier te handelen
  • Geen tolerantie voor onveilige praktijken
  • Aandacht en respect voor iedereen die door ons werk wordt beïnvloed
  • Voortdurende verbetering van ons Gezond en Veilig werken beleid (arbomanagement)

Milieu beleid

Wij voeren onze activiteiten uit op een manier die verenigbaar is met de gebalanceerde sociale, economische en ecologische behoeften van de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. We promoten het milieubewustzijn in het bedrijf, waarbij we de verantwoordelijkheid van elke medewerker benadrukken, evenals de verantwoordelijkheden die van toepassing zijn op onderaannemers, leveranciers en zakelijke partners.