De dag begint met een uitbundige schijnende zon, waardoor de temperatuur in het hele land oploopt. Al voor het middaguur wordt op grote schaal de 30 graden gehaald, wel begint de lucht vanuit het zuiden langzaam te betrekken. Geheel volgens verwachting ontstaan in het noorden van Frankrijk zware onweersbuien die langzaam richting Nederland trekken. Zodra de eerste buien het land binnentrekken wordt er code oranje uitgegeven in verband met de zware windstoten die gepaard gaan met de buien. Via een pushbericht stellen we onze gebruikers op de hoogte van de code oranje en starten we een live blog om de mensen op de hoogte te houden. Binnen enkele minuten is het aantal gebruikers vertienvoudigd.

Klaar voor extreem weer

Bovenstaande situatie maken we in de zomermaanden geregeld mee, waarbij het voor ons een uitdaging is om ervoor te zorgen dat onze infrastructuur voldoet aan de vraag. Uiteraard is het mogelijk om onze infrastructuur zo in te richten dat we altijd klaar zijn voor de drukste momenten, maar dat zou betekenen dat we het grootste deel van de tijd overcapaciteit hebben. Daarnaast is het erg lastig om een goede inschatting te maken van precies hoe druk het kan worden. Om hiermee om te gaan hebben we bij Infoplaza onze infrastructuur zo opgezet dat we binnen enkele minuten onze capaciteit flink kunnen opschalen.

In de wolken

Door de data- en de presentatie laag van elkaar te scheiden is het voor ons mogelijk om de delen van ons platform die het zwaarst belast worden snel op te kunnen schalen. We maken hiervoor gebruik van de diensten van meerdere cloudproviders, die ons de mogelijkheid geven in enkele minuten tijd volledig automatisch nieuwe servers af te nemen. Na oplevering worden door verschillende systemen deze servers getest, van software voorzien en in de pool opgenomen waarna er verkeer van onze gebruikers terecht kan komen. Door zowel de actuele weersituatie als het aantal gebruikers in de gaten te houden proberen we ervoor te zorgen dat de capaciteit altijd net iets voorloopt op het daadwerkelijk aantal gebruikers. Wanneer de drukte afneemt wordt ook onze infrastructuur weer afgebouwd.

Code rood

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken lukt het Infoplaza om snel en goed in te kunnen spelen op de behoefte van de klant. Zo zorgen we ervoor dat we altijd voorbereid zijn op heftig weer, zowel voor onze zakelijke klanten als voor consumenten. Wij schrikken niet van code rood, maar bereiden onze klanten en onszelf voor om voor iedereen de impact zo klein mogelijk te houden.